משיח – חוטר מגזע ישי – ישעיה י"א

ישעיה פרק י"א ישעיה פרק י"א פסוקים 1־10. הנביא ישעיה נושא בשמו הפרטי את המסר העיקרי שבכל ספרו ־ ישועת אלוהים. בפרקים י"א ־ י"ב הנביא מתאר שני דברים עיקריים: א. זהותו ותכונותיו של המשיח. ב. סגנון החיים היום יומיים והברכות בעת ממלכת המשיח בארץ. הברכות שהנביא עומד לתאר אינן מנת חלקן של כלל ישראל אלא של השארית אשר תישען על קדוש ישראל באמת ותכרע ברך לפניו (ראה זכריה [...]