אם ישוע באמת היה המשיח, מדוע אין שלום בעולם?

גם אם לפתע היו כל הטילים שבעולם נעלמים, אם כל סכין ורובה היו מושמדים, כל מצבורי חומרי ההשמדה הכימיים היו מתפרקים, בני אדם עדיין היו ממציאים במהרה דרכים חדשות להפיץ רוע לב ואלימות. מה שדרוש הוא שלום אמיתי ולא רק הפסקת מלחמה. לא די בשינוי חיצוני; שלום אמיתי הוא ענין שקשור במה שמצוי בלבבות בני אדם, ושינוי כזה לא יכול להיכפות עלינו בכוח מבחוץ. שלום אמיתי צריך להתחיל מבפנים, ושלום כזה יכול לבוא, אנו [...]