בראשית פרק ל"ג

בראשית פרק לג: יעקב ועשיו מתפייסים…   בראשית פרק לג. יעקב ועשיו מתפייסים… לאחר שאלוהים העניק ליעקב את כל הסיבות לא לדאוג מהפגישה עם עשיו, (ההבטחות בחזון שאלוהים ישמור עליו ויקיים דרכו את כל ההבטחות שנתן לאברהם ויצחק, וכן המחזה של מחנה מלאכי אלוהים הנמצאים בקרבת יעקב כדי להוכיח לו שאלוהים אכן עימו ומלאכיו חזקים יותר מכל מחנה אדם…), עומד יעקב במבחן האמונה. האם יעקב ישתמש בתכסיס כלשהו (כפי שנהג לעשות עד כה), או ילך [...]

2017-02-22T11:42:29+02:00

בראשית פרק כ"ז

בראשית פרק כז: יעקב משיג במרמה את הברכה המיועדת לו   בפרק כז אנו עדים למקרה הידוע בו יעקב התחזה לעשיו והשיג במרמה את הברכה המיועדת לו מאביו. הפרק מלמד אותנו בדרך נפלאה שהמטרה אינה מקדשת את האמצעים. אלוהים קדוש וטהור אינו זקוק לשקר או תחמון כדי להגשים את תוכניתו. כל המעורבים למדו, ואנו איתם, שאם אלוהים מבטיח דבר כלשהו, הוא יקיים את הבטחתו בדרך אמת וטוהר, ואינו זקוק לתכסיסינו הארציים כדי להוציא לפועל את תוכניתו [...]

2017-02-22T11:31:34+02:00

כותרת

עבור למעלה