משפחה לאור דבר אלוהים

משפחה לאור דבר אלוהים   מרכיבי המשפחה ותפקיד כל אחד מבניה (חלק א) המילה "משפחה" אולי נשמעת מילה קטנה, אך ראוי שנזכור את הנתונים הבאים: משפחה: זה התא המשותף הראשון שאלוהים ברא. בניית תא משפחתי על בסיס עקרונות התנ"ך מביא את הרווח הגדול ביותר לכל עם. כמו שהדבר נכון על בסיס לאומי, כך הדבר נכון במסגרת הקהילה. למרות שבקהילה אנו לומדים את דבר אלוהים, הרי שעיקר הלימוד והדוגמה האישית חייבת להיעשות בתוך כל אחת ממשפחותינו [...]