דברי הימים ב׳ כ״ד: המלך יואש

דברי הימים-ב כ"ד 1-27. (מל"ב י"ב 1-21) מי אתה באמת? בשביל מי אתה חי? את מי אתה מנסה להרשים? חלוקת הפרק: א. הקדמה: יואש בן 7 במלכו, נשוי לשני נשים ואבא לילדים, הולך בדרכי יהוה כל ימי יהוידע הכוהן (פ. 1-3) [יואש מלך בין 835-796 לפנה"ס] ב. יואש יוזם את חידוש ושיפוץ בית אלוהים (פ. 4-15) ג. מות יהוידע הכוהן בגיל 130 שנים (פ. 15) ד. יואש נוטש את יהוה, עובד את האלילים ורוצח את זכריה [...]