זכריה פרק ג'

זכריה הנביא — פרק ג' בשיעור שעבר למדנו על אודות החזון השלישי מתוך שמונה שזכריה קיבל. מטרת כל החזיונות הייתה לעודד את עם ישראל אשר חזר מגלות של 70 שנה בבבל. שמונת החזיונות מציינים את התהליך שיעבור עם ישראל והעולם עד לנוכחות אלוהים בעמו: שפיטת הגויים, שבירת מרד עם ישראל נגד המשיח, טיהור רוחני של עם ישראל, בניה מחודשת של ירושלים ובית המקדש ושירות העם בעבודת אלוהים. מן הסתם, כל הנאמר בשמונת החזיונות עתיד להתגשם [...]