ירמיה פרק ל"ה

ירמיה פרק ל"ה: כבדו את האב ירמיה פרק ל'ה (פרק 35) כיבוד אב – ראו כמוהם ועשו. האירוע המתואר בפרק ל"ה נכתב בתקופה המוקדמת של שירות הנביא ירמיה. מדובר בעת מלכות יהויקים בן יאשיהו. יהויקים מלך ביהודה בין השנים 609-597 לפנה"ס. מדוע אם כן יכניס ירמיה את האירוע הזה שהתרחש יותר מעשר שנים לפני האירועים המתוארים בפרק ל"ד? הסיבה היא הנושא! בפרק ל"ד, המלך צדקיהו, השרים והעשירים בעם, התנהגו בדרך נפשעת של חוסר כבוד לאלוהים [...]