איגרת יעקב פרק ד'

איגרת יעקב פרק ד' ידידות עם העולם = עוינות לאלוהים יעקב ד 10-1 לאחר שיעקב מסביר בפרוטרוט כיצד באים לידי ביטוי שני סוגי החכמה השונים — החכמה שבאה מאלוהים והחכמה הארצית שנובעת מהיצר החוטא ומהשטן — הוא מניח על "שולחן הניתוחים" את הקהילות שאליהן הוא שולח את איגרתו. הוא מנחה את מכותביו: "בדקו את טיב היחסים השוררים ביניכם בקהילות. כך תוכלו, לאור מעשיכם, לקבוע איזו חכמה שלטת בחייכם —זו שמקורה בשטן וביצר החוטא או זו [...]