בראשית פרק ל"ח

בראשית לח: פרשת יהודה ותמר   בראשית פרק לח. פרשת יהודה ותמר [המשך] פרשת יהודה ותמר נראית על פניה כמנותקת מן הסיפור המתמשך אודות יוסף ואחיו ומכירתו לשיירת נוודים מצריימה. מדוע פרשה זו מוזכרת כאן או בכלל? מדוע לא מוזכרות פרשות אחרות מחיי שאר האחים? א. הסיבה העיקרית נובעת מן העובדה שבני יעקב מתחילים לאמץ את הרגלי הכנענים, ואם ימשיכו בדרך זו, ייפגע ישראל. בפרק לח אנו עדים לדרכו הפסולה של יהודה. אבוי לישראל אם [...]