האם לכולם יש חיי נצח?

כן, אך לא כולם יבלו את הנצח באותו מקום. דניאל הנביא בפרק יב 2 אומר: "…ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם." מכאן, ברור לנו שתהיה תקומה מן המתים לכולם, לאלו הנושעים וגם לאלו שמתו כלא נושעים. בנוגע ללא נושעים – לאלו שדחו את כפרת החטאים בדם המשיח ישוע: בספר ההתגלות כ 14-15 כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, [...]