יחזקאל פרק ל"ז

יחזקאל פרק ל"ז – חזון העצמות היבשות   יחזקאל פרק ל"ז   –       בפרק ל"ה יחזקאל מציין את שאיפותיהם של האדומים להשמיד את בני ישראל ולרשת את ארצם. בעקבות זאת אלוהים עתיד להשמיד את אדום ולהפוך את אדמתם לשממה (ראה גם עובדיה, ירמיה מ"ט).   –       בפרק ל"ו נאמר שאלוהים עתיד להעלות את עם ישראל בחזרה לאדמתו, ולהפוך את הארץ השוממה והחרבה לארץ פוריה ומבורכת. אלוהים יעשה כל זאת כדי ששמו יתפאר ויתקדש בגויים. פרק [...]