מתי פרק י"ז 24-27: מס מחצית השקל

מתי י"ז 24-27 מס מחצית השקל לבית המקדש –חובתו של המאמין לסמכות שלטונית. מפסגת ההר שבו ישוע התגלה בהדר לנגד שלושת תלמידיו, ירדה החבורה לחבור אל שאר התלמידים. כשכולם היו ביחד הוכיח ישוע את תלמידיו (אלו שלא היו עימו על ההר) על חוסר אמונתם בעקבות כישלונם לרפא נער חולה אחוז שד. כעת ישוע ותלמידיו מגיעים לכפר נחום כדי להתמודד עם המקרה הבא. הבה נקרא את פסוקים 24-27: "כבואם אל כפר נחום ניגשו אל כיפא גובי [...]