נחמיה פרק ח'

נחמיה פרק ח'   "חדוות יהוה היא מעוזכם" – אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי, חג התרועה – חוגגים את חג הסוכות חדוות יהוה היא מעוזכם אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה חלוקת הפרק: פסוקים 1-3:       אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה; פסוקים 4-8:       הטקס וסדר הקריאה בתורה; פסוקים 9-12:     רושם הקריאה על הציבור, מנהיגי העדה מעודדים אותם לשמוח; פסוקים 13-15:   המשך האסיפה [...]