האם כל עם ישראל ייוושע ומתי?

האם כל ישראל ייוושע? לא! אלא רק השארית מצרת יעקב, וכל אלו אשר נושעו במהלך הצרה ושילמו בחייהם בעבור אמונתם בישוע. מתי ייוושעו כל שארית ישראל? בסיום צרת יעקב, כאשר יחזור המשיח ישוע לעולם כדי להשמיד את שארית אוייביו ולהקים את מלכותו הארצית שמרכזה ירושלים (התגלות יט 11 ואילך, תהילים צו 13). וכעת לתשובה מפורטת יותר. כתבי הקודש מציינים שתכלית עם ישראל היא: א. להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש (שמות יט 5-6). ז"א, שגרירי [...]