זכריה פרק א'

זכריה הנביא  פרק א' 6-1 מבוא כראוי לכל ספר מן התנ"ך שמתחילים ללמוד ממנו, נפתח ברקע היסטורי קצר ונציין את המסר המרכזי שבפי הנביא. גלות 70 השנים בבבל, שממנה חזר זכריה לישראל, החלה בשנת 605 לפנה"ס. בשנת 586 לפנה"ס עלה נבוכדנאצר הבבלי שוב על יהודה, הרס אותה, החריב את ירושלים והמקדש והגלה את רוב תושביה. הגלות בידי הבבלים לא באה בהפתעה. ירמיה הנביא הזהיר את העם שאם לא יצייתו לאלוהים, יישלחו לגלות בת 70 שנים [...]