נחמיה פרק ט'

נחמיה פרק ט'   פרק ט פסוקים 1-3 – "חזרה בתשובה" – התוודות על נישואין עם בני נכר עבודי אלילים נחמיה פרק ט  - חזרה בתשובה חלוקת הפרק: פסוקים 1-3:                  הכרזת יום צום ותשובה פסוקים 4-37:               וידוי על חטאי העם, הלל וסקירת מעורבות אלוהים בחיי עם ישראל פסוק 6:                        הלל לאלוהים בורא הכול פסוקים 7-8:                  בחירת ישראל — מימי אברהם ועד שיבת ציון פסוקים 9-12:             גאולת העם ממצרים פסוקים 13-14:           מעמד הר סיני ומתן השבת [...]