מי יקום לתחיה כשיבוא המשיח ישוע?

חזרתו של המשיח ישוע ארצה מוזכרת ומתוארת בכתבי הקודש (זכריה יד 3-4, מע"ש א 10-11). הכוונה למועד בו יחזור האדון ישוע ארצה כשהוא מהודר בכבוד כדי להשמיד את אחרוני מתנגדיו ולהקים את מלכותו הארצית בת אלף השנים (התגלות יט 11 עד כ 4). בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה תתרחש תקומה מן המתים. הקמים לתחיה מן המוות באותה עת יהיו האנשים שמתו כנושעים מאז בראשית ועד יום מותו של ישוע המשיח על הצלב, וכן [...]

2019-05-14T10:08:05+03:00

האם ישוע קם בעצמו לתחיה או האב הקים אותו?

כתבי הקודש מלמדים שתחייתו של האדון ישוע נעשתה בכוח אלוהים. לו היה האדון ישוע מקים עצמו מן המתים, כי אז הייתה נפגמת הסתמכותו המוחלטת על רצון האב. האדון ישוע הראה לנו את הדוגמא והמופת של כניעה מוחלטת לאב הנובעת מאהבה והרמוניה נטולת חטא. הנה לפנינו הפסוקים בברית החדשה המתארים את פעולת תחייתו של האדון ישוע. חלקם מציינים שהאדון ישוע הוקם על ידי אלוהים, וחלקם מפרטים שהתקומה נעשתה על ידי אלוהים האב בכבודו ובעצמו: אל [...]

2019-05-14T09:57:20+03:00

באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב?

לפי הכתובים באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב? יום תקומתו של האדון ישוע מן המתים מתועד בספרי הבשורה שנכתבו על ידי תלמידיו של ישוע. מתי כח 1: "אחרי השבת, עם עלות השחר של יום ראשון…" מרקוס טז 1: "כשעבר יום השבת…בראשון בשבוע, בבוקר השכם…" לוקס כד 1-3: "בראשון בשבוע, לפני עלות השחר…הן ראו שהאבן כבר נגולה…אך לא מצאו את גופת האדון ישוע…" יוחנן כ 1-2: "בראשון בשבוע, לפנות בוקר בעוד חושך…לקחו [...]

2019-05-08T13:54:11+03:00

האם ישוע היה חייב לקום לתחיה?

כן. ישוע היה חייב לקום לתחיה כי כך הוא אמר שיהיה. ישוע טען שהוא עתיד לקום לתחיה מן המתים לאחר שלושה ימים (יוחנן ב 19-22, מתי כז 62-66, יוחנן כ, לוקס כד). התגשמות הנבואות מעידה על אמיתות דברי הנביא ועובדת היותו שלוח מאלוהים. אחד מהסימנים להיות ישוע ריבון היא העובדה שכל הבטחותיו מתגשמות בדיוק מושלם. שאול השליח מציין באיגרת אל הרומים א 4 שתקומתו של ישוע מן המתים הוכיחה את היותו בן האלוהים. בפרק [...]

2019-05-08T13:16:02+03:00

כותרת

עבור למעלה