הבית על הסלע

הבית על הסלע מתי ז 27-24 מבוא ?       זוכרים עוד את 2 המשלים שאותם למדנו בשבוע שעבר? "אַתֶּם מֶלַח הָאָרֶץ" (מתי ה 13) "אַתֶּם אוֹר הָעוֹלָם" (מתי ה 14) ...ואמרנו ששניהם מדברים על העדות המשיחית שלנו. — אנחנו "מלח ואור" כשאנחנו... מצייתים לדבר אלוהים הכתוב, כשאנחנו דומים לישוע בהתנהגות, בדיבור, באהבה ובענווה, כשאנחנו לא מתביישים להעיד על אמונתנו בישוע בכל הזדמנות, וכמובן כשאנחנו מקיימים את כל אלה לא מתוך היכולת שלנו אלא בכוח רוח [...]