דניאל פרק ו'

דניאל הנביא – פרק ו'   הפגנת שלטון ה' על חוקי הגויים מעמד דניאל תחת דריוש ו' 2-4 "ויהי טוב בעיניו למנות על הממלכה מאה ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה. ולמעלה מהם שלושה משגיחים, ודניאל אחד מהם, אשר להם ימסרו האחשדרפנים האלה דין וחשבון, לבל תבוא רעה על המלך. ויהי דניאל גדול מכל המשגיחים והאחשדרפנים, יען כי היתה בו רוח יתרה, ויחשוב המלך להעמידו על כל ממלכתו." דריוש היה איש מנהל מוכשר. הוא מינה מאה [...]