דקירת המשיח – נבואת זכריה

זכריה הנביא פרק י"ב מבוא בפרק יא זכריה תיאר: איך עם ישראל דוחה את הרועה הטוב שלו, את ישוע, ומעריך את ערכו במחיר חייו של עבד — שלושים מטבעות של כסף. מכיוון שעם ישראל דחה את הרועה הטוב, אלוהים יקים על עמו את ה"רֹעֶה האֱוִלִי" — את צר המשיח, את הרועה הרע והאכזרי ביותר שהעולם יכיר (יא 15-17). צר המשיח נקרא "אֱוִלִי" מכיוון שיראת אלוהים לא תעמוד לנגד עיניו. צר המשיח יתגלה במלוא רשעתו [...]