דניאל פרק ט' – המשיח נכרת

דניאל פרק ט' – מועד ביאת המשיח נחמת ישראל וירושלים – משיח נכרת. פרק ט' בספר דניאל מתחיל בנבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו ייכרת המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט' 19-1. ראוי ללמוד את תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה. דניאל חוקר בספרים דניאל ט' 2-1: בִּשְׁנַת אַחַת לְדָרְיָוֶשׁ בֶּן־אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ [...]

2018-12-23T10:04:57+02:00

דניאל פרק ט' – מבוסס על הספר "אל עליון"

דניאל פרק ט – מועד ביאת המשיח   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט 19-1. ראוי ללמוד את תוכן התפילה לפני שמפענחים את הנבואה.   דניאל חוקר בספרים [...]

2018-12-23T10:00:14+02:00

דניאל פרק ג'

דניאל הנביא – פרק ג'   הפגנת שלטון ה' על עונשי הגויים צלם נבוכדנאצר ג 1-7 "ויעש המלך נבוכדנצר צלם זהב אשר גבהו ששים אמה ורחבו שש אמות ויצב אותו בבקעת דורא במדינת בבל. וישלח המלך נבוכדנצר לאסף את האחשדרפנים, את המושלים, את הפחות, את השופטים, את הגזברים, את חכמי-המשפט, את הדינים ואת כל שלטונות המדינה, למען יבואו אל חנכת הצלם שהקים המלך נבוכדנצר. והנה נאספו האחשדרפנים, המושלים, הפחות, השופטים, הגזברים, חכמי-המשפט והדינים וכל שלטונות [...]

2017-02-28T14:34:51+02:00

דניאל פרק א'

דניאל הנביא - פרק א'   צעירים יהודים בתרבות פגנית מסעו הראשון של נבוכדנאצר לירושלים א' 1-2 "בשנת שלוש ליהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים ויצר עליה: ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו." במזרח התיכון רעמו תופי המלחמה. מצרים ובבל, שתי מעצמות-העל של שלהי המאה השביעית לפנה"ס, התחרו ביניהן על השליטה בחלק זה של העולם. תוך זמן קצר היו עתידות שתי המעצמות האלו [...]

2017-02-28T14:30:58+02:00
עבור למעלה