דניאל פרק י"ב

דניאל הנביא – פרק י"ב   הוראות אחרונות ושאלות – פרק י"ב 4-13   הציווי לשמר את החזון י"ב 4 "ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת:" לאחר שסיים המשיח  לתת לדניאל את ההתגלות החדשה, הוא ציווה עליו לשמר "הדברים" (ההתגלות החל מפרק י"א 2 ועד י"ב 3) ו"הספר" (אולי ספר דניאל כולו) למשך עת הקץ (למילה "עד" יש גם משמעות של "למשך" כפי שצוין בדניאל י"א 35). המילה "סתום" מתייחסת לשימור [...]

2017-02-28T14:58:03+02:00

דניאל פרק י"א

דניאל הנביא – פרק י"א   הפגנת ריבונותו של אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק פרקים יא 2 – יב 3 חלקה הראשי הראשון של ההתגלות החדשה שנתן המשיח לדניאל (יא 2-35) הוא אחד הקטעים השנויים ביותר במחלוקת בכתובים. לאחר סקירה היסטורית של ארבעה שליטים פרסיים ואלכסנדר הגדול מיוון (פס' 2-4), נותן הקטע פרטי-פרטים אודות השושלת התלמאית ממצרים והשושלת הסלוקית מסוריה – שליטי שני חלקיה העיקריים של ממלכתו היוונית של אלכסנדר הגדול (פס' 5-35). מפאת [...]

2017-02-28T14:56:21+02:00

דניאל פרק י'

דניאל הנביא – פרק י'   הקדמה להתגלות האחרונה – פרקים י 1  עד יא 1 פרקים י' עד י"ב מכילים את ההתגלות האחרונה שדניאל קיבל והעלה על הכתב. ההתגלות מציגה את שלטון אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק. הקטע הראשון בשלושת הפרקים (י' 1 – י"א 1) מכיל את ההקדמה להתגלות החדשה. הקדמה זו מסבירה כיצד קיבל דניאל את ההתגלות ומציג מספר מקרים מרתקים הקשורים  בנתינת האמת החדשה לדניאל. מצבו של דניאל י' 1-3 "בשנת [...]

2017-02-28T14:54:11+02:00

דניאל פרק ח'

דניאל הנביא – דניאל פרק ח'   אלהים מייסר את ישראל בעתיד הקרוב עתה, לכשנשלם הקטע העוסק בשלטון אלהים על הגויים, דניאל חוזר להשתמש בשפה העברית. לאור החלום, או החזון, המטריד של פרק ז', דניאל נאבק כנראה בשאלה הבאה: אם שלוש ממלכות גויים נוספות עומדות לשלוט בעולם אחרי בבל, מה יעלה בגורלה של ישראל במשך תקופה כה ארוכה? בתשובה לשאלה זו, אלהים נתן לדניאל חזיונות בנוגע לעתידה של ישראל. דניאל תיעד חזיונות אלה בפרקים ח' [...]

2017-02-28T14:45:32+02:00

דניאל פרק ז'

דניאל הנביא – פרק ז'   הפגנה נוספת של שלטון ה' על ממלכות הגויים בפרקים ז'-י"ב מתייחס דניאל לחלומות וחזונות שקיבל במהלך שנות חייו האחרונות. חלק מהם ניתנו לו לפני המאורעות המתוארים בפרקים ה' ו-ו'. לפחות אחד מהם ניתן לאחר מאורעות אלו.   חלומו של דניאל ז' 1-14 "בשנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל ראה דניאל חלום וחזיונות ראשו באו לו בהיותו על משכבו. אז כתב את החלום ואת ראשי הדברים סיפר. ויען דניאל ויאמר: ראה [...]

2017-02-28T14:43:27+02:00

דניאל פרק ו'

דניאל הנביא – פרק ו'   הפגנת שלטון ה' על חוקי הגויים מעמד דניאל תחת דריוש ו' 2-4 "ויהי טוב בעיניו למנות על הממלכה מאה ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה. ולמעלה מהם שלושה משגיחים, ודניאל אחד מהם, אשר להם ימסרו האחשדרפנים האלה דין וחשבון, לבל תבוא רעה על המלך. ויהי דניאל גדול מכל המשגיחים והאחשדרפנים, יען כי היתה בו רוח יתרה, ויחשוב המלך להעמידו על כל ממלכתו." דריוש היה איש מנהל מוכשר. הוא מינה מאה [...]

2017-02-28T14:40:56+02:00

דניאל פרק ה

דניאל הנביא – פרק ה   הפגנת שלטון ה' על אמצעי ההגנה של הגויים רקע היסטורי המלך נבוכדנאצר מת ב-7 באוקטובר בשנת 562 לפנה"ס.[1] שלושה מלכים אחרים מלכו אחריו וירדו מעל במת ההיסטוריה, ואז עלה נבונידוס על כס המלכות של בבל בשנת 556 לפנה"ס.[2] נבונידוס מלך בבבל בעת התרחשות המאורעות המתוארים בפרק ה' של ספר דניאל.   משתה בלשאצר ה 1-4 "ויעש המלך בלשאצר משתה גדול לאלף שריו וישת יין כנגד אלף איש. ויאמר בלשאצר, [...]

2017-02-28T14:37:46+02:00

דניאל פרק ד'

דניאל הנביא – פרק ד'   הפגנת שלטון ה' על מלכי הגויים   הכרזתו המלכותית של נבוכדנאצר ג' 31-33 "המלך נבוכדנצר אל כל העמים, האומות והלשונות הדרים בכל הארץ. שלומכם ירבה! טוב בעיני לספר את האותות ואת הנפלאות שעשה אתי אל עליון. מה גדולים אותותיו ומה עצומות נפלאותיו! מלכותו מלכות עולם וממשלתו לדור ודור." עקב ההתרחשויות המתועדות בפרק ד', הפיץ נבוכדנאצר כרוז מלכותי בעניין. הוא עשה זאת על-מנת ללמד את עמו את אותו הלקח שאלהים [...]

2017-02-28T14:36:28+02:00

דניאל פרק ב'

דניאל הנביא – פרק ב'   הפגנת שלטונו הריבוני של ה' על מלכויות הגויים דברי הסבר פרקים ב' 4ב' – ז' 28 של ספר דניאל נכתבו בארמית, בעוד ששאר הספר נכתב בעברית. מדוע כתב דניאל, שהיה עברי, חלק נכבד מספרו בארמית? בימיו של דניאל, וגם לאחר מכן, היתה הארמית שפה בינלאומית. שפה זו היתה בשימוש דיפלומטי ועסקי בארצות רבות, והובנה על-ידי נוכרים ויהודים כאחד. מכיוון שפרקים ב' – ז' של ספר דניאל עוסקים בשלטון ה' [...]

2017-02-28T14:33:32+02:00

דניאל פרק א'

דניאל הנביא - פרק א'   צעירים יהודים בתרבות פגנית מסעו הראשון של נבוכדנאצר לירושלים א' 1-2 "בשנת שלוש ליהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים ויצר עליה: ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו." במזרח התיכון רעמו תופי המלחמה. מצרים ובבל, שתי מעצמות-העל של שלהי המאה השביעית לפנה"ס, התחרו ביניהן על השליטה בחלק זה של העולם. תוך זמן קצר היו עתידות שתי המעצמות האלו [...]

2017-02-28T14:30:58+02:00

כותרת

עבור למעלה