בראשית פרק כ"ו

בראשית פרק כו: יצחק בגרר ובבאר שבע   בראשית פרק כו. יצחק בגרר ובבאר שבע בפרק כה אברהם נפטר. מתוך שמונת בניו שנולדו משלוש נשים שונות, הכתוב מתמקד ביצחק, בן ההבטחה. בפרק כו אנו עדים לאירועים המתרחשים בחיי יצחק ודומים מאוד לאלו שהתרחשו בחייו של אברהם אביו (פרקים כ-כא). המיוחד בפרק כא לגבי דמותו של יצחק היא העובדה, שבניגוד לאברהם ויעקב אין יצחק עוזב את הארץ. יתכון מאוד שבשל כך הוא מצליח יותר משני האבות [...]