ירמיה פרק י"ג

ירמיה פרק יג': שכר הגאווה – גלות! ירמיה פרק י"ג. לקחי משלי חגורת הפשתן ונבלי היין. רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים מזהיר את בני יהודה מזלזול בו והתמדתם בדרך הדתיות המסולפת. כותרת הדרשה: שכר הגאווה – גלות! רעיון מרכזי של הדרשה: אלוהים הוא עורק החיים והחיוניות של ישראל חלוקת הפרק: א. משל חגורת הפשתן (י"ג 1-11). 1. הוראת אלוהים לירמיה (1-7) 2. נמשל חגורת הפשתן (8-11) ב. משל נבל [כד] היין (י"ג 12-17) 1. תיאור [...]