תהילים קכ"ו: שמחת השבים

כפי שציינתי בשיעורים הקודמים, ספר תהילים הינו ספר עם תכלית ונושא מרכזי ולא אוסף אקראי של מזמורים. ספר תהילים כולל נבואות משיחיות רבות וממקד את עיני המהלל במשיח – ישוע (לוקס כ"ד 25-27, 44-47). חלק מהמזמורים הם אשכולות של נושא אחד (42-49). חלקם מהווים זוגות של שאלה ותשובה (109-110). גם כאן במזמורי המעלות, אנו עדים לאשכול של מזמורים שנועדו לתאר את התהליך הרוחני והפיזי שיעבור עם ישראל מאז החזרה מגלות בבל ועד לישועת ישראל [...]

2019-12-22T17:04:08+02:00

דניאל פרק א'

דניאל הנביא - פרק א'   צעירים יהודים בתרבות פגנית מסעו הראשון של נבוכדנאצר לירושלים א' 1-2 "בשנת שלוש ליהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים ויצר עליה: ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו." במזרח התיכון רעמו תופי המלחמה. מצרים ובבל, שתי מעצמות-העל של שלהי המאה השביעית לפנה"ס, התחרו ביניהן על השליטה בחלק זה של העולם. תוך זמן קצר היו עתידות שתי המעצמות האלו [...]

2017-02-28T14:30:58+02:00

ירמיה פרק כ"ט

ירמיה פרק כ"ט: בשלומם שלומכם ירמיה פרק כט בשלומם שלומכם רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה שולח איגרת לגולים בבבל לחזק את אמיתות הנבואה בנוגע לגלותם. הגלות ארוכה ועליהם להמשיך בחיים רגילים בגולה. בנוסף, נביאי השקר מוקעים. כותרת הדרשה: בשלומם שלומכם! רעיון מרכזי של הדרשה: היצמדו לדבר אלוהים והתרחקו מנביאי השקר. השתקעו בבבל, היו נתינים נאמנים ומלאי עדות כי בשלום בבל שלומכם. קיצור פרק כ"ו: פרק כ"ו מתמקד בקורות ירמיהו בראשית ימי מלכות יהויקים. יהויקים בן [...]

2017-02-27T07:40:13+02:00

ירמיה פרק י"ג

ירמיה פרק יג': שכר הגאווה – גלות! ירמיה פרק י"ג. לקחי משלי חגורת הפשתן ונבלי היין. רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים מזהיר את בני יהודה מזלזול בו והתמדתם בדרך הדתיות המסולפת. כותרת הדרשה: שכר הגאווה – גלות! רעיון מרכזי של הדרשה: אלוהים הוא עורק החיים והחיוניות של ישראל חלוקת הפרק: א. משל חגורת הפשתן (י"ג 1-11). 1. הוראת אלוהים לירמיה (1-7) 2. נמשל חגורת הפשתן (8-11) ב. משל נבל [כד] היין (י"ג 12-17) 1. תיאור [...]

2017-02-27T06:34:22+02:00

כותרת

עבור למעלה