מי יעמוד למשפט לפני אלוהים?

כולם, אך למטרה שונה. א. כל בני האדם שמתו כלא נושעים עתידים להופיע לפני כס המשפט הלבן והגדול של אלוהים (התגלות כ 14-15) כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך אל אגם האש." בסוף אלף שנות מלכות המשיח בארץ ייתקיים משפט הכסא הלבן והגדול של אלוהים. משפט זה מיועד רק לאלו שמתו כלא נושעים (התגלות כ 7-15). אלו אשר במהלך חייהם על פני [...]

2019-05-14T09:52:04+03:00

האם לכולם יש חיי נצח?

כן, אך לא כולם יבלו את הנצח באותו מקום. דניאל הנביא בפרק יב 2 אומר: "…ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם." מכאן, ברור לנו שתהיה תקומה מן המתים לכולם, לאלו הנושעים וגם לאלו שמתו כלא נושעים. בנוגע ללא נושעים – לאלו שדחו את כפרת החטאים בדם המשיח ישוע: בספר ההתגלות כ 14-15 כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, [...]

2019-05-08T14:06:20+03:00

כותרת

עבור למעלה