בראשית פרק מ"ז

בראשית פרק מז: בני ישראל משתקעים בגושן   בראשית פרק מז בני ישראל משתקעים בגושן בפרק הקודם (מו) אלוהים נראה ליעקב בחלום ומאשר לו לרדת מצריימה. האישור מאלוהים מסיר מיעקב את החשש שמא הוא מפר את הוראת אלוהים כפי שנתן לאבותיו לא לרדת מצריימה. פעולתו של אלוהים בעבור יעקב מציגה את אלוהים כאל אוהב הרגיש לרחשי לב ילדיו השואפים לחיות על פי רצונו. יעקב אוסף את כל צאצאיו וביחד כל בני ישראל יורדים מצריימה. את [...]