נחמיה פרק ז'

נחמיה פרק ז'    רשימת הגולים השבים מבבל בפרק ז נחמיה מפרט את שמות הגולים אשר שבו מבבל לירושלים. רשימה שכזו נמצאת גם בספר עזרא פרק ב פסוקים 1-70. ההבדלים הקטנים בין הרשימות נובעים, ככל הנראה, מכך שרשימת עזרא מונה את אלו המוכנים והמתכוננים לעלות לירושלים. לעומתה, רשימת נחמיה מציינת את שמות העולים בפועל. נחמיה מציין את השרים האחראים על השמירה ואז את שמות התושבים. זאת כדי לחלק את אחריות השמירה והאזורים בין המשפחות. הערה [...]