תפקיד הגבר

תפקידו והתנהגותו של הגבר המשיחי אל האפסים ה 25-33   בשיעור שעבר למדנו באופן חלקי אודות תפקידה של הרעיה המשיחית. היום, בעזרת השם, נלמד אודות תפקידו והתנהגותו של הגבר המשיחי. לפני שנתמודד עם הפסוקים, עלינו לזכור: איכותה של הקהילה בנויה על איכותו הרוחני של התא המשפחתי. משפחה הבנויה על ידיעת אלוהים וציות לרצונו מהווה יסוד איתן לקהילה וגם לעם. מסיבה זו, השטן מנסה לערער, בכל דרך וצורה, את היחסים בין הבעל ואשתו. מכיוון שהשטן הנו [...]

2017-03-14T16:13:11+02:00

משפחה לאור דבר אלוהים

משפחה לאור דבר אלוהים   מרכיבי המשפחה ותפקיד כל אחד מבניה (חלק א) המילה "משפחה" אולי נשמעת מילה קטנה, אך ראוי שנזכור את הנתונים הבאים: משפחה: זה התא המשותף הראשון שאלוהים ברא. בניית תא משפחתי על בסיס עקרונות התנ"ך מביא את הרווח הגדול ביותר לכל עם. כמו שהדבר נכון על בסיס לאומי, כך הדבר נכון במסגרת הקהילה. למרות שבקהילה אנו לומדים את דבר אלוהים, הרי שעיקר הלימוד והדוגמה האישית חייבת להיעשות בתוך כל אחת ממשפחותינו [...]

2017-03-14T16:10:46+02:00

כותרת

עבור למעלה