בראשית פרק מ"ו

בראשית פרק מו: בני ישראל יורדים מצריימה   בפרק הקודם כל מצרים כבר יודעת שאחיו של יוסף הגיעו לבקרו. הסיפור המופלא של משפחת יעקב כבר אינו "רכוש פרטי" אלא סיפור הידוע לכל. פרעה התלהב מאוד כאשר שמע והבין שיש ביכולתו להועיל ליוסף. פרעה ציווה שכל משפחתו של יוסף תגיע למצריים ותזכה ליהנות מכל טוב מצרים. פרעה גם סיפק את כל הכלים והאמצעים להביא את יעקב וכל שאר בני המשפחה המורחבת למצרים. מרכבות ועגלות המלך ניתנו [...]