בראשית פרק ל'

בראשית פרק ל: בני יעקב   בראשית פרק ל. בני יעקב פרק כט מסתיים בלידת ארבעת הבנים הראשונים של לאה ליעקב. ניתן לשער שבלידת כל בן ללאה גם רחל שמחה, אך ליבה נחמץ מן העובדה שהיא עקרה ואינה יכולה ללדת לבעלה. חולפים להם השנים, וכל נסיונותיה של רחל להרות עולים בתוהו. אלוהים החליט לא לפתוח את רחם רחל עד כה. לאחר שלאה ילדה ארבעה בנים, רחל יוצאת משלוותה ומציבה אולטימטום ליעקב. בפרק ל מתועדים לדתם [...]