בראשית פרק ל"ג

בראשית פרק לג: יעקב ועשיו מתפייסים…   בראשית פרק לג. יעקב ועשיו מתפייסים… לאחר שאלוהים העניק ליעקב את כל הסיבות לא לדאוג מהפגישה עם עשיו, (ההבטחות בחזון שאלוהים ישמור עליו ויקיים דרכו את כל ההבטחות שנתן לאברהם ויצחק, וכן המחזה של מחנה מלאכי אלוהים הנמצאים בקרבת יעקב כדי להוכיח לו שאלוהים אכן עימו ומלאכיו חזקים יותר מכל מחנה אדם…), עומד יעקב במבחן האמונה. האם יעקב ישתמש בתכסיס כלשהו (כפי שנהג לעשות עד כה), או ילך [...]