בראשית פרק ל"ב

בראשית פרק לב: המאבק בין יעקב לאלוהים במעבר יבוק   בראשית פרק לב. מאבקו של יעקב עם אלוהים לאחר שיעקב כרת את הברית עם לבן, הוא מתפנה להתכונן למפגש שלו עם עשיו. יעקב יודע שהמפגש עם עשיו יכול להיות גורלי לו ולכל בני ביתו. יעקב נכבש על ידי פחדו ובא עם תוכנית לצמצום נזקים. לפני שיעקב עומד לפגוש את עשיו, עושה אלוהים חסד עימו ומעניק ליעקב את כל הסיבות לא לפחד ולבטוח באלוהים. להזכיר לו [...]