בראשית פרק ל"א

בראשית פרק לא: בריחתו של יעקב מלבן   בראשית פרק לא. יעקב נמלט מידי לבן לאחר שיעקב שילם ללבן 14 שנות עבודה בעבור נישואיו ללאה ורחל, הוא המשיך לעבוד עבור לבן במשך שש שנים נוספות (לא 41). סך הכל, יעקב שרת את לבן במשך 20 שנים. כאשר הצליח יעקב להרבות את צאנו המנוקד והמטולא הבחינו בכך בניו של לבן. הם הבחינו שהצאן אשר ברשותם אינו גדל בקצב שצאנו של יעקב גדל. בקנאתם, הם האשימו את [...]