בראשית פרק כ"ז

בראשית פרק כז: יעקב משיג במרמה את הברכה המיועדת לו   בפרק כז אנו עדים למקרה הידוע בו יעקב התחזה לעשיו והשיג במרמה את הברכה המיועדת לו מאביו. הפרק מלמד אותנו בדרך נפלאה שהמטרה אינה מקדשת את האמצעים. אלוהים קדוש וטהור אינו זקוק לשקר או תחמון כדי להגשים את תוכניתו. כל המעורבים למדו, ואנו איתם, שאם אלוהים מבטיח דבר כלשהו, הוא יקיים את הבטחתו בדרך אמת וטוהר, ואינו זקוק לתכסיסינו הארציים כדי להוציא לפועל את תוכניתו [...]