בראשית פרק י"ג

בראשית פרק יג: הפרידה מלוט   הפרשה על הירידה למצרים ולקיחת שרה לבית פרעה הפסיקה את הסיפור על מסעי אברהם בארץ, שכן שכם והמקום שבין בית-אל והעי היו אך תחנות-מעבר בנסיעתו לנגב, היינו לחברון, ששם קבע מושבו (יג 18). תיאור חזרתו של אברהם למקום שבין בית-אל והעי בפסוקים 3-4, אינו בא אלא כד להחזירנו לנקודת המוצא הראשונה של הסיפור בפרק יב 8-9. הבה נקרא את פסוקים 1-4 המהווים פתיח ודרך לחזור לסיפור המרכזי: א. וַיַּעַל [...]