בראשית פרק ט"ו

בראשית פרק טו – הברית בין הבתרים   בראשית פרק טו פסוקים 17-21. הברית בין הבתרים ברית אלוהים עם אברהם אבינו כאמור, פרק טו בספר בראשית הינו פרק מכונן בכתבי הקודש. בפרק זה נאמר שאברהם נצדק בעבור אמונתו באלוהים. אברהם אשר היה ערל באותה העת (עדיין לא נימול), נחשב לגוי, ואינו מודע לכלל מצוות התורה (שלא ניתנו עדיין אלא מעל לארבע מאות שנים מאוחר יותר), נושע, נצדק על סמך אמונתו הנכונה באלוהים. העיקרון הזה של: [...]