בראשית פרק מ"ז

בראשית פרק מז: בני ישראל משתקעים בגושן   בראשית פרק מז בני ישראל משתקעים בגושן בפרק הקודם (מו) אלוהים נראה ליעקב בחלום ומאשר לו לרדת מצריימה. האישור מאלוהים מסיר מיעקב את החשש שמא הוא מפר את הוראת אלוהים כפי שנתן לאבותיו לא לרדת מצריימה. פעולתו של אלוהים בעבור יעקב מציגה את אלוהים כאל אוהב הרגיש לרחשי לב ילדיו השואפים לחיות על פי רצונו. יעקב אוסף את כל צאצאיו וביחד כל בני ישראל יורדים מצריימה. את [...]

2017-02-22T12:00:11+02:00

בראשית פרק מ"ו

בראשית פרק מו: בני ישראל יורדים מצריימה   בפרק הקודם כל מצרים כבר יודעת שאחיו של יוסף הגיעו לבקרו. הסיפור המופלא של משפחת יעקב כבר אינו "רכוש פרטי" אלא סיפור הידוע לכל. פרעה התלהב מאוד כאשר שמע והבין שיש ביכולתו להועיל ליוסף. פרעה ציווה שכל משפחתו של יוסף תגיע למצריים ותזכה ליהנות מכל טוב מצרים. פרעה גם סיפק את כל הכלים והאמצעים להביא את יעקב וכל שאר בני המשפחה המורחבת למצרים. מרכבות ועגלות המלך ניתנו [...]

2017-02-22T11:59:00+02:00
עבור למעלה