בראשית פרק מ"ד

בראשית מד 4 – מה 15 מבחן הגביע — יהודה מוכן להקריב את עצמו — יוסף מתוודע לאחיו   הקדמה   סקירה קצרה של השיעור שעבר (פרק מג):   בני יעקב ירדו בפעם השנייה למצריים כדי לקנות אוכל. יהודה שכנע את יעקב לשלוח את בנימין עימם ויעקב אמר בעיקרון "שרצונו של ה' ייעשה. רק לו יש את הכוח להחזיר את כולכם הביתה בשלום, כולל שמעון שכרגע כלוא. ואם ה' ייבחר שלא, אזי'כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי' — אני [...]