בן אלוהים – בן האדם

"בן-אלוהים" / "בן-האדם" בתנ"ך ובברית החדשה   מה הבינו בני דורו של ישוע כשהוא הציג את עצמו בשמות התואר: בן-האדם ובן-אלוהים? כשלומדים את דמותו של אלוהים בתנ"ך מגלים שבשלמות האלוהית האחת קיימות שלוש הוויות: רוח אלוהים 2. הוויה שמותר לבני האדם לראותה והיא: אל שדי, המשיח, אלוהים הבן 3. הוויה נוספת, שאסור לנו לראות פן נמות, נקראת: אלוהים האב. למרות שקיימות שלוש הוויות, כל אחת מהן נקראת "יהוה" ושווה לרעותה. על מנת להקל על ההבחנה ביניהן, וכדי [...]