דניאל פרק ה

דניאל הנביא – פרק ה   הפגנת שלטון ה' על אמצעי ההגנה של הגויים רקע היסטורי המלך נבוכדנאצר מת ב-7 באוקטובר בשנת 562 לפנה"ס.[1] שלושה מלכים אחרים מלכו אחריו וירדו מעל במת ההיסטוריה, ואז עלה נבונידוס על כס המלכות של בבל בשנת 556 לפנה"ס.[2] נבונידוס מלך בבבל בעת התרחשות המאורעות המתוארים בפרק ה' של ספר דניאל.   משתה בלשאצר ה 1-4 "ויעש המלך בלשאצר משתה גדול לאלף שריו וישת יין כנגד אלף איש. ויאמר בלשאצר, [...]