יוחנן פרק ה: ריפוי החולה בבית חסדא

יוחנן פרק ה ישוע מרפא את הנכה ביום השבת בבריכת בית חסדא בשיעור שעבר סיימנו את פרק ד עם נס נוסף שעשה ישוע, ריפוי בנו של איש הממשל במילים: "לך, בינך חי". מדברי הימים ב פרק כ למדנו את הפרוצדורה שעל פיה עלינו לנהוג כדי לראות את מלוא כוח אלוהים פועל בחיינו. בפרק ה, יוחנן ממשיך לתאר את מעשי ישוע כדי להוכיח שישוע הוא אומנם המשיח המיוחל. המלצה: בכל פעם שאנו לומדים מבשורת יוחנן, עלינו [...]