האם אלוהים ריבון והכל באמת נעשה אך ורק כרצונו?

כן. כך מלמדים כתבי הקודש. כתבי הקודש מתחילים בספר בראשית במעשה הבריאה. הדבר הראשון שהיה בבריאה הוא אלוהים. הוא לא נברא אלא היה מתמיד. בו היו חיים וממנו נעשה הכל אשר בבריאה. מכיוון שאלוהים הוא הבורא וממנו באו חיים לכל אשר נברא, אזיי אלוהים הוא ריבון. מהו רבון ע"פ מילון אבן שושן? (ז') אדון, מושל, שליט, מנהיג, אציל, לורד; אלוהים, האל הכל חייבים לתת דין וחשבון לסמכויות שמעליהם. לאלוהים אין סמכות מעליו ולכן הוא [...]