בראשית פרק ל"ט

בראשית פרק לט: יוסף ואשת פוטיפר   לאחר שמחבר ספר בראשית ציין את פרשת יהודה ותמר, הוא חוזר לנקודה בה עצר לפרט אודות חיי יוסף ומשם ממשיך את מאורעות חייו של יוסף. כאמור, צייון כל הפרטים אודות יהודה ותמר באמצע סיפור חייו של יוסף נועד ל: לציין את הצורך ביציאת בני יעקב מכנען מפאת השפעת ההתבוללות של הכנענים עליהם (ראה נישואי יהודה לבת שוע ומקרה ילדיו) [ראה דברי יוסף בפרק מה 7:וישלחני ה' לפניכם לשום [...]