אמת

אמת היום נתעסק במילה אחת. המילה היא מן החשובות בכל הכתובים. היא כֹה חשובה ש… אלוהים עצמו בחר אותה כאחד משמותיו; היא גם אחד משמותיו של בן האלוהים — של המשיח; והיא אחת מתכונותיו של רוח הקודש. המילה היא:   אמת הגדרה מילונית של "אמת" היא: דבר נכון ונאמן, דבר שיש לתת בו אמון, הפך מן "שקר";           2.       יושר, צדק, נאמנות.   (אבן־שושן) התאם של משפט אל עובדה במציאות.   (מילון ההווה)   הערה טכנית:    זה יהיה שיעור [...]