האם אפשר לראות את אלוהים?

כתבי הקודש מציינים מקרים בהם אדם דיבר עם אלוהים פנים אל פנים כדבר איש עם רעהו (שמות לג 11). כמו כן, באותו הפרק ממש בפסוק 20, אלוהים אינו מאפשר למשה לראות את פניו – פן ימות. המקרה של משה אינו יחיד שכן גם אברהם אבינו שוחח עם אלוהים פנים אל פנים (בראשית יח). גם ישעיה הנביא בפרק ו מתאר באופן כה ברור וציורי את המפגש שלו עם אלוהים. לעומת זאת, יוחנן השליח אמר בבשורת [...]