האגרת אל גלטים פרק א'

גלטים פרק א'   מבוא לאיגרת אל הגלטים הבהרות לקורא   כאשר אנו אומרים “תורה“, “תורת משה“, הכוונה לתורה שבכתב בלבד, ולא לתורה שבעל־פה שנכתבת ע"י הרבנים לאורך ההיסטוריה. המונחים “כתבי הקודש“, “הכתובים“ ו“דבר אלוהים“ המופיעים בספר זה הם כולם כינויים נרדפים המציינים דבר אחד: את אמת האלוהים הכתובה בתנ“ך ובברית החדשה. חלק גדול מהספר מורכב מציטטות המובאות היישר מכתבי הקודש. אני מקווה ששיטת עבודה זו תזכיר לך, הקורא, נקודה חשובה ביותר: את מרכזיותו של [...]