שמואל א׳ פרק א׳

פתח דברכשעוברים על ספר שמואל פסוק אחר פסוק,...1.        לומדים היסטוריה של עם ישראל. — ישנם הרבה חוקרים מלומדים שלא יסכימו אתי. הם טוענים כי היום אי־אפשר לדעת מה מהסיפורים הללו באמת קרה ומהן אגדות — איזו מן הדמויות היא דמות היסטורית ומיהו המצאה. אני מאמין שדבר־אלוהים הוא אמת. מה שכרגע פתוח לפנינו הוא דיווח אמין. האנשים שאנחנו קוראים עליהם כאן באמת חיו ובאמת עשו את מה שדבר־אלוהים מספר שעשו.           מה שכן — רוח הקודש הדריך [...]