איוב פרק ה

איוב המשך נאומו של אליפז התמני פרק ה הינו המשכו של פרק ד. פרקים ד-ה מוקדשים לנאומו של אליפז התמני. בסיום פרק ד, למרות שאליפז לא סיים את נאומו, ניתן כבר להסיק את המסקנה שאליפז טוען: "איוב, אם אדם סובל כמוך, סימן שהוא לא צדיק כפי שהוא נראה!". עלינו לזכור שאליפז כמו שאר החברים של איוב מנסים לפענח את תעלומת האירוע המצער שהתרחש לאיוב דרך הבנתם וללא כל הנתונים הידועים לנו. כל אחד מהחברים [...]