אלוהים הוא ריבון, אז כיצד עלינו להגיב להתקפה של השטן עלינו?

כמו תמיד, הדוגמא הטובה ביותר שעלינו ללמוד ממנה היא אלוהים בכבודו ובעצמו. האדון ישוע בא לעולם כאדם, וכשהיה בינינו הוא רוקן מעצמו יכולות אלוהיות, כך שהוא התמודד עם בעיות כפי שאנו מתמודדים עימן (אל הפיליפים ב 5-11). בבשורת לוקס ד 1-15 מתואר ניסיונו של השטן להכשיל את האדון ישוע (ראה גם מתי ד 1-11, מרקוס א 12-13). ישוע צם במשך 40 יום וכשהיה בחולשה גופנית, ניצל השטן את ההזדמנות כדי לנסות להכשיל את האדון. [...]

2019-05-14T10:00:56+03:00

האם ישוע קם בעצמו לתחיה או האב הקים אותו?

כתבי הקודש מלמדים שתחייתו של האדון ישוע נעשתה בכוח אלוהים. לו היה האדון ישוע מקים עצמו מן המתים, כי אז הייתה נפגמת הסתמכותו המוחלטת על רצון האב. האדון ישוע הראה לנו את הדוגמא והמופת של כניעה מוחלטת לאב הנובעת מאהבה והרמוניה נטולת חטא. הנה לפנינו הפסוקים בברית החדשה המתארים את פעולת תחייתו של האדון ישוע. חלקם מציינים שהאדון ישוע הוקם על ידי אלוהים, וחלקם מפרטים שהתקומה נעשתה על ידי אלוהים האב בכבודו ובעצמו: אל [...]

2019-05-14T09:57:20+03:00

האם אפשר לראות את אלוהים?

כתבי הקודש מציינים מקרים בהם אדם דיבר עם אלוהים פנים אל פנים כדבר איש עם רעהו (שמות לג 11). כמו כן, באותו הפרק ממש בפסוק 20, אלוהים אינו מאפשר למשה לראות את פניו – פן ימות. המקרה של משה אינו יחיד שכן גם אברהם אבינו שוחח עם אלוהים פנים אל פנים (בראשית יח). גם ישעיה הנביא בפרק ו מתאר באופן כה ברור וציורי את המפגש שלו עם אלוהים. לעומת זאת, יוחנן השליח אמר בבשורת [...]

2019-05-14T09:54:39+03:00

האם ישוע סבל במותו, הרי הוא אלוהים?

כן, כתבי הקודש מלמדים שכל תהליך כפרת החטאים של בני האדם על ידי המשיח, כלל סבל רב מנשוא. הנביא ישעיה בפרק נג מציין במפורש שעבד יהוה הלא הוא המשיח, איש מכאובות וידוע חולי…חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם…(נג 3-5). מתי, אחד מתלמידיו של ישוע מאשר את ההבנה הזו בבשורת מתי ח 17. (ראה גם אל העברים ה 8). שאול השליח מציין את גודל הסבל שעל המשיח לשאת באומרו שהמשיח לוקח על עצמו את זעם אלוהים [...]

2019-05-14T09:49:55+03:00

האם אלוהים באמת ישלח אנשים לנצח למקום כמו אגם האש?

כך מלמדים הכתובים (דניאל יב 2-3, תהילים ב 12, התגלות יט 11 – כ 15). כתבי הקודש מציינים שכל הדוחים את כפרת החטאים שאלוהים הציג לעולם בדם הכפרה של האדון ישוע המשיח – ייענשו. עונשם נובע מתוקף היותם דוחים את התרופה לקללת החטא וכך נשארים עם תוצאת קללת החטא עליהם. כדוחי ישועת אלוהים, אותם אנשים אינם יכולים לחזור לנוכחות אלוהים קדוש, וכך קובעים את גורלם לריחוק נצחי ממנו. ההחלטה לדחות את ישועת אלוהים לאחר [...]

2019-05-08T13:33:00+03:00

האם אלוהים ריבון והכל באמת נעשה אך ורק כרצונו?

כן. כך מלמדים כתבי הקודש. כתבי הקודש מתחילים בספר בראשית במעשה הבריאה. הדבר הראשון שהיה בבריאה הוא אלוהים. הוא לא נברא אלא היה מתמיד. בו היו חיים וממנו נעשה הכל אשר בבריאה. מכיוון שאלוהים הוא הבורא וממנו באו חיים לכל אשר נברא, אזיי אלוהים הוא ריבון. מהו רבון ע"פ מילון אבן שושן? (ז') אדון, מושל, שליט, מנהיג, אציל, לורד; אלוהים, האל הכל חייבים לתת דין וחשבון לסמכויות שמעליהם. לאלוהים אין סמכות מעליו ולכן הוא [...]

2019-05-08T13:31:54+03:00

האם ישוע לא חטא מעולם?

נכון, כך מלמדים הכתובים: יוח"א ג 5: "…ובו אין חטא…" קור"ב ה 21: "…את זה אשר לא ידע חטאת…" [בהתייחס לישוע. ראה גם ישעיה נג 9-10, אל העברים ט 14]. תכלית בואו של ישוע לעולם כמשיח היתה להיות קורבן כפרת החטאים של בני אדם חוטאים (אל הרומים ה 6-11). כתבי הקודש מלמדים אותנו ששה כפרה חייב להיות מושלם וללא כל דופי (ויקרא א-ז). מכיוון שכל הקורבנות בבית המקדש היוו צל של הקורבן הנצחי, והוא ישוע, הרי שישוע [...]

2019-05-08T13:21:21+03:00

למה אלוהים לא ברא את כולם אנשים טובים ולא חוטאים ושיאמינו בו וזהו?

אלוהים כן ברא את כולם אנשים טובים ולא חוטאים, ובהתחלה אדם וחווה הכירו רק את אלוהי האמת. בספר בראשית פרקים א-ב מתואר תהליך הבריאה של היקום וכל אשר בו על ידי אלוהים. בסוף כל אחד מששת ימי הבריאה, נאמר שמעשהו של אלוהים היה טוב. ז"א, לא היה כל חטא בבריאתו. כאשר אלוהים ברא את האדם, הוא ברא יצירה המבטאת את עצמו – בצלמו ובדמותו – כדי שיצירת מופת זו תפעל ותחיה על פי הלך [...]

2019-05-08T13:17:55+03:00

איך אתם בכלל יכולים להאמין באלהים, ולא כל שכן בישוע, אחרי זוועות השואה?

אלפי ספרים ועשרות אלפי מאמרים נכתבו כדי לתאר וכדי לנסות להבין מה קרה שהביא לעולם את הכבשנים של היטלר. השואה היא היבט מביך מאד בחיי כל יהודי ואנחנו נאלצים לחיות עימו. הפחד שמא זה עלול לקרות שוב חוזר ונשנה. שאלה ידועה בהקשר זה היא: "איפה היה אלהים כשששת המליונים נטבחו? מה משמעות הטבח הזה?". גם ההסברים הטובים ביותר שמעלים חכמי הדור הם איכשהו לא- מספקים, מעוררים גיחוך משום שהם מותירים בלב השומע שאלה אחרת: [...]

2019-05-08T13:12:40+03:00

מדוע יש רוע בעולם אם אלוהים הוא אל אוהב?

אמת היא שאלוהים הוא אל אוהב הרוצה שלא יעונה רע לאף אדם (מיכה ז 18-20: רב חסד וסולח. יוחנן ג 16: מקריב עצמו למען ילדיו. יוח"א ד 7-9: אלוהים הוא אהבה, והאהבה ממנו היא). עובדה, אלוהים ברא את האדם הראשון באווירה של חוסר חטא, שם לא היה כל רע, שום מחלה, פגע או כאב (בראשית א-ב). לאחר שאדם הפר את הוראתו הברורה של אלוהים לא לאכול מפרי עץ הדעת (ברא. ב 17), נכנס החטא [...]

2019-05-08T13:03:51+03:00

כותרת

עבור למעלה